“ჯორჯიან ტრანს ექსპედიცია” არის აქტიური წევრი შემდეგი საერთაშორისო გაერთიანებების და ცნობარების:

fiataFIATA წარმოადგენს არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომელიც დღესდღეისობით აერთიანებს 40000 ათასამდე ექსპედიტორსა და გადამზიდავ კომპანიებს, რომლებშიც დასაქმებულია 8 – 10 მილიონი ადამიანი მსოფლიოს 150 ქვეყნიდან.
FIATA აქვს საკონსულტაციო სტატუსი ეკონომიკურ და სოციალური საბჭოში (ECOSOC), გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უწყებებში (მათ შორის, ECE, ESCAPE, ESCWA), გაერთიანებული ერების კონფერენციაზე ვაჭრობისა და განვითარების შესახებ (UNCTAD) და გაეროს კომისიაში საერთაშორისო სავაჭრო სამართალზე (UNCITRAL)

WCA Inter Global (ყოფილი IGLN) არის მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი ლოგისტიკური ქსელი, 3320 წევრით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ჩამოყალიბდა კონკრეტულად, რათა დახმარებოდა განევითარებინა პარტნიორული ურთიერთობა ეკონომიკებს შორის და გაერთიანებინა მრავალი პროფესიონალი ფორვარდერი.

opcaOverseas Project Cargo Association დაარსდა 2014 წლის იანვარში და წარმოადგენს მსოფლიოს მასშტაბით გამოცდილი და კვალიფიციური წევრი აგენტების გაერთიანებას, რომლებიც საქმიანობენ არაგაბარიტული XXL და კომპლექსური საპროექტი ტვირთების გადაზიდვების სფეროში.

freight1200-ზე მეტი ექსპედიტორი მსოფლიოს 140 ქვეყნიდან იყენებს Freightbook როგორც პლატფორმას, რომელიც ხელს უწყობს მათ გლობალური მასშტაბით გააცნონ დაინტერესებულ პირებს ინფორმაცია თავიანთი კომპანიების და მომსახურების შესახებ.

freightnetFreightnet აკავშირებს ყველაზე დიდი რაოდენობის პროფესიონალებს, რომლებიც მონაწილეობენ ვაჭრობასა და ტრანსპორტირების სფეროში მსოფლიოს მასშტაბით . 134639 აქტიური მომხმარებელი უზრუნველყოფს ამ ინტერნეტ პორტალზე საკმაოდ დიდი მოცულობის ინფორმაციის განთავსებას, როგორც ტვირთების, ასევე შეთავაზებული ლოგისტიკური მომსახურებებისა და არსებული რესურსების შესახებ.