მეორადი ავტომობილები – GTE ტერმინალზე

media-share-0-02-04-2fca89400d2bffa9d0df6f6daeef9f39d75a1f6e532b3a00895d2089330442ab-8542b5fb-3a7d-474a-9d88-66d92adcd5a7 (Copy)
Posted by magda

“ჯტე-ფოთის” ტერმინალმა განაახლა მეორადი ავტომობილებით დატვირთული კონტეინერების დამუშავება.