“ჯორჯიან ტრანს ექსპედიცია” არის აქტიური წევრი შემდეგი საერთაშორისო გაერთიანებების და ცნობარების:

fiataFIATA წარმოადგენს არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომელიც დღესდღეისობით აერთიანებს 40000 ათასამდე ექსპედიტორსა და გადამზიდავ კომპანიებს, რომლებშიც დასაქმებულია 8 – 10 მილიონი ადამიანი მსოფლიოს 150 ქვეყნიდან.
FIATA აქვს საკონსულტაციო სტატუსი ეკონომიკურ და სოციალური საბჭოში (ECOSOC), გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უწყებებში (მათ შორის, ECE, ESCAPE, ESCWA), გაერთიანებული ერების კონფერენციაზე ვაჭრობისა და განვითარების შესახებ (UNCTAD) და გაეროს კომისიაში საერთაშორისო სავაჭრო სამართალზე (UNCITRAL)

WCA Inter Global (ყოფილი IGLN) არის მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი ლოგისტიკური ქსელი, 3320 წევრით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ჩამოყალიბდა კონკრეტულად, რათა დახმარებოდა განევითარებინა პარტნიორული ურთიერთობა ეკონომიკებს შორის და გაერთიანებინა მრავალი პროფესიონალი ფორვარდერი.