სატვირთო გადაზიდვების სფეროში. საავტომობილო გადაზიდვების უპირატესობებია სწრაფი მიწოდება, ოპტიმალური მარშუტების შერჩევის შესაძლებლობა, ტვირთის მუდმივი კონტროლი, მისაღები ფასები.

„ჯორჯიან ტრანს ექსპედიცია“ გთავაზობთ საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების ორგანიზების სერვისს, ევროპის და აზიის ნებისმიერი ქვეყნიდან ამიერკავკასიის ქვეყნებში, ასევე შიდა გადაზიდვებს

ჩვენი მომსახურება მოიცავს:

  • ტვირთის მიწოდებას კარიდან კარამდე
  • ტვირთების შეგროვებას სხვადასხვა დატვირთვის ადგილიდან
  • ნებისმიერი სახის ტვირთების ტრანსპორტირებას სატვირთო ავტომობილების სრული და ნაწილობრივი დატვირთვით (FTL, LTL)
  • მძიმეწონიანი და არაგაბარიტული ტვირთების ტრანსპორტირებას
  • სახიფათო და მალფუჭებადი ტვირთების გადაზიდვას ტემპერატურული რეჟიმის მქონე ავტომობილებით
  • საყოფაცხოვრებო და პირადი ნივთების ტრანსპორტირებას
  • შიდა გადაზიდვებს ქვეყნის მასშტაბით