საბაჟო ფორმალობები არის სავალდებულო პროცედურა საერთაშორისო გადაზიდვებში.

ჩვენ მას არა მხოლოდ აუცილებელ ერთ-ერთ შემადგენელ ეტაპად განვიხილავთ, არამედ იმ მნიშვნელოვან საკითხად, რომელსაც შეუძლია დაზოგოს დრო და ხარჯები გადაზიდვის ორგანიზებისას.

„ჯორჯიან ტრანს ექსპედიციაში“ დასაქმებული კვალიფიციური პერსონალი შეასრულებს საბაჟო პროცედურებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ამოცანას, რომელიც უკვაშირდება ტვირთის გადაადილებას არა მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც.

ჩვენი სერვისი მოიცავს:

  • საბაჟო კონსულტაცია
  • მარშრუტის ოპტიმიზაცია – აჩქარებს როგორც საბაჟოზე ასევე საზღვარზე ტვირთის გადაადგილებას
  • ნებისმიერ ორგანოში წარსადგენი დოკუმენტების სრული პაკეტის მომზადება
  • განბაჟების ან ნებისმიერი სხვა პროცედურის სრული ორგანიზება