რკინიგზით ტრანსპორტირება “ჯორჯიან ტრანს ექსპედიციას” დახმარებით არის ეფექტური, მოსახერხებელი და საიმედო.

რკინიგზით გადაზიდვის პროცესში ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას შემდეგი მომსახურებების სრულად შესრულებაზე:

 • ნებისმიერი სახის კონტეინერის სარკინიგზო ტრანსპორტირება
 • გადატვირთვის ოპერაციების შესრულება (კონტეინერიდან ვაგონში ან პირიქით; მანქანიდან ვაგონში ან პირიქით; როგორც საწყობის გავლით ისე პირდაპირ)
 • საჭირო შემადგენლობის მიწოდება გადასაზიდი ტვირთის შესაბამისად
 • ვაგონების მოლოდინში ტვირთის შენახვა
 • ვაგონების გაწმენდა და მომზადება დატვირთვამდე
 • ვაგონების დაქირავების უზრუნველყოფა
 • რკინიგზის ტარიფების გადახდა
 • ვაგონში საქონლის უნიკალური განლაგების შემუშავება
 • ადგილობრივი ტექნიკური მოთხოვნების დაკმაყოფილება
 • ტვირთების დამაგრება
 • ვაგონების დალუქვა
 • საჭირო სატრანსპორტო დოკუმენტაციის მომზადება
 • საბაჟო გადასახდელების და საჭირო პროცედურების უზრუნველყოფა
 • ინფორმირება ვაგონების ადგილმდებარეობის შესახებ