პროფესიონალური ლოგისტიკური გადაწყვეტილებების ხარჯზე ჩვენი გუნდი ცდილობს ტვირთის და გადაზიდვის სპეციფიკიდან გამომდინარე დააკმაყოფილოს მომხმარებლის მოთხოვნები.

ჩვენი მომსახურება მოიცავს:

  • ტვირთის მიწოდებას კარიდან კარამდე
  • დასაწყობებას, დისტრიბუციას, მიწოდებას
  • ტვირთების კონსოლიდაციას მსოფლიო მასშტაბით
  • სახიფათო ტვირთის მეთვალყურეობას პროფესიონალების მხრიდან
  • პროექტირებას და თვითმფრინავის დაფრახტვას
  • სხვა დამატებით მომსახურებას