“ჯტე” საერთაშორისო გამოფენებსა და კონფერენციებზე – მაისი 2017

Posted by magda

“ჯტე” განაგრძობს სატრანსპორტო სფეროს ძირითად საერთაშორისო გამოფენებსა და კონფერენციებში მონაწილეობას.