მოწყობილობები თურქმენეთისათვის- მარტი 2016

Posted by magda
Category:

“ჯორჯიან ტრანს ექსპედიცია” აქტიურად მონაწილეობს თურქმენეთში მიმდინარე პროექტებში. ტერმინალის საწყობიდან გაიგზავნა მოწყობილობები საბოლოო დანიშნულების ადგილისაკენ  ღია სარკინიგზო ვაგონებით.