სეპარატორი და აღჭურვილობა თურქმენეთის პროექტისათვის

Posted by magda

“ჯორჯიან ტრანს ექსპედიცია” უზრუნველყოფს სეპარატორისა და ახალი აღჭურვილობის გადაზიდვას თურქმენეთის პროექტისათვის. ტვირთი შემოვიდა ფოთის პორტში.