ნავთობისა & გაზის გადამამუშავებელი თურქმენეთში – მარტი 2016

Posted by magda

“ჯორჯიან ტრანს ექსპედიცია” აქტიურად მონაწილეობს თურქმენეთის ნავთობისა და გაზის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობაში. ჩვენს ტერმინალზე მიღებულ იქნა მოწყობილობები, რომლებიც კონტეინერიდან გადაიტვირთა რკინიგზი ვაგონებში დახურული საწყობის გავლით.