ავტომობილები ჯტე ფოთის ტერმინალში

Posted by magda

“ჯორჯიან ტრანს ექსპედიცია” განაგრძობს თანამშრომლობას ავტომობილების სხვადასხვა მწარმოებელთან და ახორციელებს გადაზიდვებს ფოთში არსებული საკუთარი ტერმინალის გამოყენებით. დამატებითი სურათების ნახვა შესაძლებელია გალერეაში.